xc Elektro-Miz

Produkty

NOWOŚĆ 1

Więcej informacji wkrótce.

NOWOŚĆ 2

Więcej informacji wkrótce.

NOWOŚĆ 3

Więcej informacji wkrótce.

NOWOŚĆ 4

Więcej informacji wkrótce.

NOWOŚĆ 5

Więcej informacji wkrótce.

NOWOŚĆ 6

Więcej informacji wkrótce.

NOWOŚĆ 7

Więcej informacji wkrótce.

Regulator COBRA

ZALETY:

 • duży czytelny wyświetlacz
 • wszechstronne zastosowania
 • prosta obsługa

Zastosowanie

Regulator COBRA przeznaczony jest do obsługi kotła c.o. wyposażonego w podajnik retortowy (ślimakowy), tłokowy. Regulator steruje pracą dmuchawy w pełnym jej zakresie od 1 – 100%, załączeniem pompy obiegowej c.o., pompy c.w.u., podajnika paliwa. Dodatkowo regulator może współpracować z modułami sterowania zaworem trójdrogowym oraz z dowolnego typu termostatem pokojowym wyposażonym w wyjście przekaźnikowe beznapięciowe. Dzięki rozbudowanemu algorytmowi pracy, regulator COBRA może oddzielnie sterować strefami czasowymi, w które jest wyposażony, dla temp. kotła i CWU.

Regulator COBRA wyposażony jest standardowo w funkcję CWU, użytkownik nastawia tylko temperaturę na zasobniku. Dobieg pompy oraz różnicę między temperaturą na zasobniku a kotłem dobiera sobie regulator automatycznie. Dodatkowo użytkownik może ustawić sobie większą temperaturę na zasobniku c.w.u. niż na kotle, a regulator tak będzie sterował praca pomp aby dostarczać odpowiednią ilość ciepła na zasobnik c.w.u. i instalacje c.o., nie powodując jednocześnie przegrzania.

Użytkownik regulatora COBRA może samodzielnie dokonywać zmiany oprogramowania. Po podłączeniu regulatora do komputera dzięki łączu USB, komputer rozpozna regulator jako urządzenie masowe pendrive. Aby wgrać nowy program należy pobrać go z internetu, usunąć starszą wersję programu a nowy program skopiować np. Eksploratorem Windows.

Dane techniczne
Zasilanie 230V AC
Pobór mocy 1,5W
Maksymalna moc dmuchawy 100W
Maksymalna moc podajnika 300W
Maksymalna moc pompy C.O 100W
Maksymalna moc pompy C.W.U 100W
POMIARY
Dokładność pomiaru temperatury 2st.C
Rozdziel. pomiaru temp wody wyjściowej 0,1st.C
Rozdziel. pozostałych pomiarów temp. 1st.C
Zakres pozostałych pomiarów temp. 0-100st.C
POZOSTAŁE PARAMETRY
Temperatura pracy 0-50st.C
Wilgotność 5-95%
Stopień ochrony IP 40
Klasa izolacji I
Zakres regulacji temperatury nastawy 40-80st.C
Podwójne zabezpieczenie wyjść prądowych,powyżej 5st.C od temperatury nastawy rozłączany zostaje obwód podajnika i dmuchawy
Funkcja przeciw zamarzaniu, poniżej 5st.C włącza się pompa obiegowa C.O.
Masa 0,3kg
Wymiary zewn.(wersja panel do zabudowy) 158 x 78 x 32mm
Wymiary montażowe 133 x 62 x 11mm

Regulator Elegant

ZALETY:

 • czytelny wyświetlacz
 • strefy czasowe
 • płynna regulacja nadmuchu

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Głównym zastosowaniem urządzenia jest automatyczne sterowanie pracą kotła centralnego ogrzewania, w którym jako paliwo jest stosowany miał węglowy. Proces sterowania realizowany jest przez kontrolę temperatury czynnika będącego nośnikiem ciepła (np. wody). Regulator Elegant umożliwia utrzymanie określonej temperatury wewnątrz danego pomieszczenia lub budynku. Algorytm działania zapewnia również możliwość definiowania tzw. stref czasowych, czyli przedziałów czasu w których piec powinien utrzymywać nastawiona przez użytkownika temperaturę wody w obiegu. Funkcja taka stwarza możliwość bardziej efektywnej regulacji temperatury np. w nocy chłodniej, a w dzień cieplej, a co się z tym wiąże zmniejsza zużycie paliwa.

Dane techniczne
Napięcie zasilania ~220V/50Hz
Pobór mocy (bez obciążenia) 2 - 5 W
Zakres temperatur pracy 0 - 60 st. C
Max. obciążenie wyjść: nadmuch max 300 W, pompa obiegowa max 100 W

Regulator MINI-STER

ZALETY:

 • prosta obsługa
 • niezawodność działania
 • czytelny wyświetlacz

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Głównym zastosowaniem regulatora MINI-STER jest automatyczne sterowanie pracą kotła centralnego ogrzewania, wyposażonego w podajnik ślimakowy lub tłokowy na paliwa stałe. Proces sterowania realizowany jest poprzez kontrolę temperatury czynnika będącego nośnikiem ciepła (np. wody). Regulator MINI-STER może bezpośrednio współpracować z termostatem pokojowym. Regulator w inteligentny sposób bez ingerencji użytkownika sam dobiera tryby pracy pomp CO i CWU w różnych nastawach temperatur CO i CWU oraz dobiera odpowiednią temperaturę na kotle. Możliwe jest wyłączenie poszczególnych funkcji CO i CWU, np. w okresie letnim możliwe jest włączenie trybu “Tylko CWU”, czyli tylko ciepła woda użytkowa bez grzania pomieszczeń.

Regulator produkowany jest dwóch wersjach: do zabudowy w kotle i w obudowie plastikowej montowanej na kotle.

Dane techniczne
Zakres nastawy temperatury kotła 40 - 80st. C
Zakres nastawy temperatury CWU 40 - 80st. C
Zakres pomiaru temperatur 0 - 99st. C
Temperatura, przy której następuje załączenie pompy obiegowej jest regulowana w zakresie 10 - 70st. C
Regulacja podtrymania ognia: 0 - 90 sek., przerwa 1 - 15 min.
Praca przy temperaturze otoczenia 0 - 40st. C
Zasilanie ~230V/50Hz
Dopuszczalne obciążenie wyjść: nadmuch max 100W; pompa obiegowa max 100W; podajnik max 250W; pompa CWU max 100W
Regulowana moc (obroty) dmuchawy wyrażana w [%] od 30%-100%
Wilgotność względna powietrza 95%
Stopień ochrony IP 40
Klasa izolacji I
Zabezpieczenie elektryczne 3,15A

Regulator MiniSter pid

ZALETY:

 • prosta obsługa
 • czytelny wyświetlacz 2 x 16 znaków

Zastosowanie

Regulator MINI-STER PID przeznaczony jest do obsługi kotła c.o. wyposażonego w podajnik retortowy (ślimakowy). Regulator steruje pracą dmuchawy w pełnym jej zakresie od 1 – 100%, załączeniem pompy obiegowej c.o., pompy c.w.u., pompy dodatkowej i podajnikiem paliwa. Dodatkowo regulator może współpracować dowolnego typu termostatem pokojowym wyposażonym w wyjście przekaźnikowe beznapięciowe oraz panel podglądu temperatur w domu T1000.

Sterownik może pracować w dwóch trybach:
– z załączonym algorytmem PID – tryb automatyczny lub
– trybie histerezowym (dwustanowym): jeśli temperatura kotła jest niższa od temperatury zadanej, regulator znajduje się w cyklu pracy, w którym nadmuch pracuje przez cały czas, natomiast czas pracy podajnika paliwa jest ustawiany przez użytkownika (ustawia się zarówno czas pracy jak i czas przerwy). Jeśli temperatura kotła jest równa, bądź wyższa od temperatury zadanej, regulator znajduje się w cyklu podtrzymania. Regulator MINI-STER PID wyposażony jest standardowo w funkcję CWU, użytkownik nastawia tylko temperaturę na zasobniku. Dobieg pompy oraz różnicę między temperaturą na zasobniku a kotłem dobiera sobie regulator automatycznie.

Dane techniczne
Zasilanie ± 10% ~ 230 V AC/ 50 Hz
Pobór mocy - 3 W
Maksymalna moc dmuchawy - 100 W
Maksymalna moc podajnika - 300 W
Maksymalna moc pompy C.O 100 W
Maksymalna moc pompy C.W.U - 100 W
Maksymalna moc pompy dodatkowej - 100 W
POMIARY
Dokładność pomiaru temperatury - 2°C
Rozdzielczość pomiaru temp. wody wyjściowej - 0,1°C
Rozdzielczość pozostałych pomiarów temperatury - 1°C
Zakres pomiaru temperatury - 0-100°C
POZOSTAŁE PARAMETRY
Temperatura pracy - 0-50°C
Wilgotność - 5-95% bez kondesacji
Stopień ochrony - IP 40
Klasa izolacji - I
Zakres regulacji temperatury nastawy kotła - 40-80°C
Zakres regulacji temperatury nastawy CWU - 40-70°C
Podwójne zabezpieczenie wyjść prądowych, powyżej 5°C od temperatury nastawy rozłączany zostaje obwód podajnik i dmuchawa. Funkcja przeciw zamarzaniu, poniżej 5°C załącza się pompa obiegowa C.O.
Wymiary do montażu (wersja panel do zabudowy) - 133mm x 62mm x 32mm
Rozstaw kołków - 147mm x 58mm

Regulator Multi-Ster PLUS

ZALETY:

 • duży czytelny wyświetlacz
 • dobowa korekcja temp.
 • prosta obsługa

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Głównym zastosowaniem MULTI-STERA PLUS jest automatyczne sterowanie pracą kotła centralnego ogrzewania, wyposażonego w podajnik ślimakowy lub tłokowy na paliwa stałe. Proces sterowania realizowany jest poprzez kontrolę temperatury czynnika będącego nośnikiem ciepła (np. wody). Algorytm działania zapewnia również definiowanie korekcji temp. kotła lub CWU dla całej doby (zwanych „Strefami Czasowymi”). Ta efektywna regulacja temperatury, np. w nocy chłodniej, a w dzień cieplej, pozwala osiągnąć zmniejszone zużycie paliwa. MULTISTER może bezpośrednio współpracować z termostatem pokojowym. W okresie letnim możliwe jest włączenie trybu “Tylko CWU”, czyli tylko ciepła woda użytkowa bez grzania pomieszczeń.

Dane techniczne
Zakres regulacji temperatury 40 - 80st. C
Czytelny wyświetlacz LCD
W wersji z podajnikiem tłokowym zastosowanie czujnika krańcowego, umożliwia zatrzymanie podajnika w ściśle określonym położeniu spoczynkowym.
Czujnik krańcowy stanowi wyposażenie dodatkowe regulatora.

Regulator Płomyk

ZALETY:

 • prosta obsługa
 • niezawodność działania
 • prosta obsługa

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Regulator Płomyk przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w miałowych kotłach C.O. i załączania pompy obiegowej w instalacjach C.O. Regulator posiada funkcję przedmuchu, która uaktywnia się powyżej zadanej temperatury. Regulowana nastawa załączenia pompy C.O. Regulator Płomyk spełnia domową i przemysłową normę kompatybilności elektromagnetycznej (znak CE). Sterownik charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i niezawodnym działaniem.

Dane techniczne
Zakres regulacji temperatury 35 - 80st.C
Zakres pomiaru temperatury 0 - 99st.C
Temperatura, przy której następuje załączenie pompy obiegowej jest regulowana w zakresie 10 - 70st.C
Regulacja przedmuchu: 0 - 90 sek., przerwa 1 - 15 min.
Możliwość całkowitego wyłaczenia przedmuchu P - 0
Płynna regulacja nadmuchu
Praca przy temperaturze otoczenia 0 - 40st.C
Zasilanie ~230V/50Hz
Dopuszczalne obciążenie wyjść: - nadmuch max 100W - pompa obiegowa max 100W
Regulowana moc (obroty) dmuchawy wyrażana w [%] od 30%-100%
Zakres automatycznej zmiany mocy dmuchawy przed osiągnięciem temperatury zadanej: 2 do 10st.C
Wilgotność względna powietrza 95%
Stopień ochrony IP 40
Klasa izolacji I
Wymiary (szer.x wys. x głęb.) 125x75x50mm
Klasa izolacji I
Zabezpieczenie elektryczne 1,25A

Regulator Płomyk PID

ZALETY:

 • prosta obsługa
 • płynna regulacja nadmuchu
 • niezawodność działania

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Płomyk PID przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w miałowych kotłach c.o. oraz załączaniem pompy obiegowej w instalacjach c.o. Regulator sam dobiera odpowiednią moc dmuchawy, aby otrzymać wysoką efektywność procesu spalania. Podczas procesu palenia dmuchawa pracuje cały czas, regulując moc w pełnym jej zakresie od 1 do 100% wydajności. W przypadku przeregulowania temperatury na kotle od nastawionej o 5st.C, regulator przechodzi w stan podtrzymania ognia i załączać się będą w tym czasie przedmuchy. Przy zastosowaniu gorszej jakości paliwa możliwe jest wyłączenie algorytmu PID i regulator przechodzi w tryb pracy regulatora histerezowego.

Dane techniczne
Zakres regulacji temperatury 35 - 80st. C
Zakres pomiaru temperatury 0 - 99st. C
Temperatura przy której następuje załączenie pompy obiegowej jest regulowana w zakresie 10 - 70st. C
Funkcja przeciw zamarzania aktywna poniżej 5st.C, złącza pompę c.o.
Regulacja przedmuchu: 0 - 90 sek., przerwa 1 - 15 min.
Możliwość całkowitego wyłaczenia przedmuchu P - 0
Płynna regulacja nadmuchu
Regulowana moc dmuchawy wyrażana w [%], zakres 20% - 100%
Drugi stopień zabezpieczenia sterowania dmuchawą
Zasilanie ~230V/50Hz
Dopuszczalne obciążenie wyjść: - nadmuch max 100W - pompa obiegowa max 100W
Zabezpieczenie elektryczne 1,25A
Praca przy temperaturze otoczenia: 0 - 40oC
Klasa izolacji I
Stopień ochrony IP 40
Wymiary (szer.x wys. x głęb.) 125x75x50mm

Regulator Skorpion Plus

ZALETY:

 • kolorowy wyświetlacz
 • wszechstronne zastosowanie
 • prosta obsługa

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Regulator SKORPION PLUS przeznaczony jest do obsługi kotła c.o. wyposażonego w podajnik retortowy (ślimakowy), tłokowy. Regulator steruje pracą dmuchawy w pełnym jej zakresie od 1 – 100%, załączeniem pompy obiegowej c.o., pompy c.w.u., podajnika paliwa. Dodatkowo regulator może współpracować dowolnego typu termostatem pokojowym wyposażonym w wyjście przekaźnikowe beznapięciowe.
Dzięki rozbudowanemu algorytmowi pracy, regulator SKORPION PLUS może oddzielnie sterować strefami czasowymi, w które jest wyposażony, dla temp. kotła i CWU.

Regulator SKORPION PLUS wyposażony jest standardowo w funkcję CWU, użytkownik nastawia tylko temperaturę na zasobniku. Dobieg pompy oraz różnicę między temperaturą na zasobniku a kotłem dobiera sobie regulator automatycznie. Dodatkowo użytkownik może ustawić sobie większą temperaturę na zasobniku c.w.u. niż na kotle, a regulator tak będzie sterował praca pomp aby dostarczać odpowiednią ilość ciepła na zasobnik c.w.u. i instalacje c.o., nie powodując jednocześnie przegrzania.
Użytkownik regulatora SKORPION PLUS może samodzielnie dokonywać zmiany oprogramowania. Po podłączeniu regulatora do komputera dzięki łączu USB, komputer rozpozna regulator jako urządzenie masowe pendrive. Aby wgrać nowy program należy pobrać go z internetu, usunąć starszą wersję programu a nowy program skopiować np. Eksploratorem Windows.

Dane techniczne
Zasilanie 230V AC
Pobór mocy 1,5W
Maksymalna moc dmuchawy 100W
Maksymalna moc podajnika 300W
Maksymalna moc pompy C.O 100W
Maksymalna moc pompy C.W.U 100W
POMIARY
Dokładność pomiaru temperatury 2st.C
Rozdziel. pomiaru temp wody wyjściowej 0,1st.C
Rozdziel. pozostałych pomiarów temp. 1st.C
Zakres pozostałych pomiarów temp. 0-100st.C
POZOSTAŁE PARAMETRY
Temperatura pracy 0-50st.C
Wilgotność 5-95%
Stopień ochrony IP 40
Klasa izolacji I
Zakres regulacji temperatury nastawy 40-80st.C
Podwójne zabezpieczenie wyjść prądowych,powyżej 5st.C od temperatury nastawy rozłączany zostaje obwód podajnika i dmuchawy
Funkcja przeciw zamarzaniu, poniżej 5st.C włącza się pompa obiegowa C.O.
Masa 0,3kg
Wymiary zewn.(wersja panel do zabudowy) 158 x 78 x 32mm
Wymiary montażowe 133 x 62 x 11mm

Regulator PUMA PID

ZALETY:

 • duży czytelny wyświetlacz
 • wszechstronne zastosowania
 • prosta obsługa

Zastosowanie

Regulator PUMA PID przeznaczony jest do obsługi kotła c.o. wyposażonego w podajnik retortowy (ślimakowy), tłokowy lub na biomasę. Regulator steruje pracą dmuchawy w pełnym jej zakresie od 1 – 100%, załączeniem pompy obiegowej c.o., pompy c.w.u., podajnika paliwa oraz jeśli jest zastosowany w kotle na biomasę zapalarką. Dodatkowo regulator może współpracować z dowolnego typu termostatem pokojowym wyposażonym w wyjście przekaźnikowe beznapięciowe. Dzięki rozbudowanemu algorytmowi pracy, regulator PUMA PID może oddzielnie sterować strefami czasowymi, w które jest wyposażony, dla temp. kotła i CWU.

Regulator PUMA PID wyposażony jest standardowo w funkcję CWU, użytkownik nastawia tylko temperaturę na zasobniku. Dobieg pompy oraz różnicę między temperaturą na zasobniku a kotłem dobiera sobie regulator automatycznie. Dodatkowo użytkownik może ustawić sobie większą temperaturę na zasobniku c.w.u. niż na kotle, a regulator tak będzie sterował praca pomp aby dostarczać odpowiednią ilość ciepła na zasobnik c.w.u. i instalacje c.o., nie powodując jednocześnie przegrzania.

Użytkownik regulatora Puma PID może samodzielnie dokonywać zmiany oprogramowania. Po podłączeniu regulatora do komputera dzięki łączu USB, komputer rozpozna regulator jako urządzenie masowe pendrive, z dwoma katalogami ARCHIVE i UPGRADE. Aby wgrać nowy program należy pobrać go z internetu i skopiować go do katalogu UPGRADE np. Eksploratorem Windows.

Dodatkowo regulator PUMA PID rejestruje i archiwizuje przebieg pracy kotła w okresie 1mies. Serwis kotła może z czytać sobie historię pracy kotła i dzięki odpowiedniemu programowi wizualizacyjnemu obejrzeć na ekranie komputera przebieg pracy.

Dane techniczne
Zasilanie 230V AC
Pobór mocy 1,5W
Maksymalna moc dmuchawy 100W
Maksymalna moc podajnika 300W
Maksymalna moc pompy C.O 100W
Maksymalna moc pompy C.W.U 100W
Maksymalna moc zapalarki 300W
Bezpieczniki 2 x 3,15A
POMIARY
Dokładność pomiaru temperatury 0,1st.C
Rozdziel. pomiaru temp wody wyjściowej 0,1st.C
Rozdziel. pozostałych pomiarów temp. 1st.C
Zakres pozostałych pomiarów temp. 0-100st.C
Pomiar temp. spalin PT 1000 (opcja) 400st.C
Zakres pozostałych pomiarów temp. 0-100st.C
POZOSTAŁE PARAMETRY
Temperatura pracy 0-50st.C
Wilgotność 5-95%
Stopień ochrony IP 40
Klasa izolacji I
Zakres regulacji temperatury nastawy 40-80st.C
Podwójne zabezpieczenie wyjść prądowych,powyżej 5st.C od temperatury nastawy rozłączany zostaje obwód podajnika i dmuchawy
Funkcja przeciw zamarzaniu, poniżej 5st.C włącza się pompa obiegowa C.O.
Masa 0,3kg
Wymiary zewn.(wersja panel do zabudowy) 158 x 78 x 32mm
Wymiary montażowe 133 x 62 x 11mm

Regulator Ognik Plus C.W.U.

ZALETY:

 • dwie wersje montażowe: panelowa lub wolnostojąca
 • współpraca z termostatem pokojowym
 • płynna regulacja mocy dmuchawy
 • tryb "Tylko CWU"

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Regulator Ognik Plus CWU steruje załączaniem nadmuchu, pompy obiegowej c.o., pompy obiegowej c.w.u. oraz podajnika. Zależnie od wersji możliwa jest współpraca z różnego rodzaju podajnikami paliwa stałego, na przykład: ślimakowy,tłokowy itp. Istnieje możliwość zastosowania wyłącznika krańcowego co umożliwia zatrzymania mechanizmu podajnika w ściśle określonym położeniu. Proces sterowania realizowany jest poprzez kontrolę temperatury cieczy w kotle C.O. będącego nośnikiem ciepła. Regulator „OGNIK PLUS C.W.U.” umożliwia utrzymanie określonej temperatury wewnątrz danego pomieszczenia lub budynku bezpośrednio z regulatorem pokojowym. W okresie letnim możliwe jest włączenie trybu „Tylko CWU”, czyli ciepła woda uzytkowa bez grzania pomieszczeń.

Dane techniczne
Zakres nastawy temperatury kotła 40 - 80st. C
Zakres pomiaru temperatury 0 - 110st.C rozdzielczość - 0,1st. C
Temperatura przy której następuje załączenie pompy obiegowej jest regulowana w zakresie 10 - 70st. C
Funkcja przeciw zamaraznie - poniżej 5st.C pracuje pompa C.O.
Regulacja przedmuchu: praca: 0 - 90 sek., przerwa 1 - 15 min.
Możliwość całkowitego wyłaczenia przedmuchu P - 0
Trzy różne wersje regulatora umożliwiające stosowanie różnorodnego paliwa oraz mechanizmów podajnika: tłokowy: przerwa: 1 -15 min., praca tylko z czujnikiem krańcowym; ślimakowy: pauza: 5 - 90 sek., praca: 5 - 60 sek.; nic: brak możliwości sterowania podajnikiem
W wersji z podajnikiem tłokowym zastosowanie czujnika krańcowego, umożliwia zatrzymanie podajnika w ściśle określonym położeniu spoczynkowym. Czujnik krańcowy stanowi wyposażenie dodatkowe regulatora.
Możliwość współpracy regulatora z wewnętrznym zabezpieczeniem termicznym silnika
Płynna regulacja nadmuchu
Możliwość współpracy z pokojowym regulatorem temperatury
Praca przy temperaturze otoczenia 0 - 50st. C
Drugi stopień zabezpieczenia termicznego - (opcja termostat awaryjny STB - 85st. C)
Automatyczne zachowanie nastaw przy zaniku napięcia zasilającego
Wilgotność względna powietrza 95%
Stopię ochrony IP 40.16. Klasa izolacji I
Zabezpieczenie elektryczne 3,15 A

Regulator Ognik Plus PID II

ZALETY:

 • prosta obsługa
 • ekologia
 • ekonomia

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Regulator Ognik Plus PID II przeznaczony jest do obsługi kotła c.o. wyposażonego w podajnik retortowy (ślimakowy) lub tłokowy. Regulator steruje pracą dmuchawy w pełnym jej zakresie od 1 – 100%, załączaniem pompy obiegowej c.o., pompy c.w.u. oraz podajnika paliwa. Dodatkowo regulator może współpracować z dowolnego typu termostatem pokojowym wyposażonym w wyjście przekaźnikowe bez napięciowe. Regulator Ognik Plus PID II wyposażony jest standardowo w funkcję CWU, gdzie dzięki rozbudowanemu algorytmowi, użytkownik nastawia tylko temperaturę na zasobniku. Dobieg pompy oraz różnicę między temperaturą na zasobniku a kotłem dobiera sobie regulator automatycznie. Dodatkowo użytkownik może ustawić sobie większą temperaturę na zasobniku c.w.u. niż na kotle, a regulator tak będzie sterował praca pomp aby dostarczać odpowiednią ilość ciepła na zasobnik c.w.u. i instalacje c.o., nie powodując jednocześnie przegrzania.

Algorytm PID II – zapewnia stabilną temperaturę na kotle a jednocześnie szybsze dochodzenie do temperatury zadanej oraz dynamiczna reakcję na zmianę odbioru ciepła. Kocioł grzeje przez cały czas, przy optymalnym stosunku paliwo/powietrze, wytwarzana jest taka ilość ciepła na jaką jest zapotrzebowanie, dzieki czemu nie ma gwałtownych zmian temperatury w komorze paleniskowej i kominie, co powoduje dłuższą żywotność samego kotła.

FBS (Flexible Burning System) – System Elastycznego Spalania – to funkcja, która pozwala poprawnie spalać opał o kaloryczności różniącej się o 15% od nastawionej, co oznacza, że zmiana kaloryczności opału w rozsądnych granicach nie wymaga korekcji dawki lub zmiany nastawy wentylatora.

Dane techniczne
Zasilanie - 230V AC
Pobór mocy - 1,5W
Maksymalna moc dmuchawy - 100W
Maksymalna moc podajnika - 500W
Maksymalna moc pompy C.O - 100W
Maksymalna moc pompy C.W.U - 100W
Bezpieczniki - 3,15A
POMIARY
Dokładność pomiaru temperatury - 2st. C
Rozdzielczość pomiaru temp wody wyjściowej - 0,1st. C
Rozdzielczość pozostałych pomiarów temp. - 1st. C
Zakres pomiaru temperatury - 0-100st. C
POZOSTAŁE PARAMETRY
Temperatura pracy - 0-50st. C
Wilgotność - 5-95% bez kondesacji
Stopień ochrony - IP 40
Klasa izolacji I
Zakres regulacji temperatury nastawy - 40-80st. C
Podwójne zabezpieczenie wyjść prądowych, powyżej 5st. C od temperatury nastawy rozłączany zostaje obwód podajnik i dmuchawa
Funkcja przeciw zamarzaniu, poniżej 5st. C włącza się pompa obiegowa C.O.
Wymiary (wersja obudowa metalowa) - 195x65x120mm
Masa - 1 kg
Wymiary (wersja panel do zabudowy) - 195x65x40mm
Masa - 0,2 kg

Wentylator G2E 160

ZALETY:

 • do nadmuchu w kotłach c.o.
 • do wentylacji pomieszczeń i urządzeń przemysłowych

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Wentylator wykorzystywany do nadmuchu w kotłach c.o. oraz w celu wentylacji pomieszczeń i urządzeń przemysłowych.

Dane techniczne
Zasilanie - 220-230V ~ 50H
Pobór mocy - 240W
Wydatek powietrza - 600³/h
Ciśnienie sprężania - 560Pa
Pręd. obrotowa - 2100obr./min

Wentylator G2E 180

ZALETY:

 • do nadmuchu w kotłach c.o.
 • do wentylacji pomieszczeń i urządzeń przemysłowych

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Wentylator wykorzystywany do nadmuchu w kotłach c.o. oraz w celu wentylacji pomieszczeń i urządzeń przemysłowych.

Dane techniczne
Zasilanie - 220-230V ~ 50H
Pobór mocy - 400W
Wydatek powietrza - 760³/h
Ciśnienie sprężania - 720Pa
Pręd. obrotowa - 1950obr./min

Wentylator WPA 06

ZALETY:

 • do nadmuchu w kotłach c.o.
 • do wentylacji pomieszczeń i urządzeń przemysłowych

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Wentylator wykorzystywany do nadmuchu w kotłach c.o. oraz w celu wentylacji pomieszczeń i urządzeń przemysłowych.

Dane techniczne
Zasilanie - 220-230V ~ 50H
Pobór mocy - 80W
Wydatek powietrza - 255m³/h
Ciśnienie sprężania - 360Pa
Masa - 2,45 kg

Wentylator WPA 120KL

ZALETY:

 • do nadmuchu w kotłach c.o.
 • do wentylacji pomieszczeń i urządzeń przemysłowych

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Wentylator wykorzystywany do nadmuchu w kotłach c.o. oraz w celu wentylacji pomieszczeń i urządzeń przemysłowych.

Dane techniczne
Zasilanie - 220-230V ~ 50H
Pobór mocy - 80W
Wydatek powietrza - 255m³/h
Ciśnienie sprężania - 345Pa
Masa - 2,45 kg

Moduł zaworu ALLIGATOR

ZALETY:

 • mieszacz zaworu 3d lub 4d
 • obsługa dodatkowej pompy CO
 • obsługa pompy cyrkulacyjnej
 • prosty montaż

Zastosowanie

Sterownik zaworu mieszającego ALLIGATOR jest przeznaczony do płynnej regulacji położenia siłownika zaworu trójdrogowego lub czwórdrogowego. Regulacja ma na celu utrzymanie na wyjściu zaworu temperatury zadanej przez użytkownika.
Sterownik jest przystosowany do współpracy z zaworami zasilanym prądem zmiennym 230V 50Hz. Dodatkowo sterownik umożliwia obsługę pompy obiegowej i pompy cyrkulacyjnej oraz termostatu pokojowego.
Sterownik jest modułem rozszerzającym funkcjonalność sterowników kotłów CO – Puma PID oraz Cobra PID. Obecność modułu jest automatycznie wykrywana przez Pumę PID oraz Cobrę PID, a stan modułu prezentowany na wyświetlaczu sterownika kotła CO.
W przypadku sterowania dwoma zaworami należy użyć dwóch modułów.

Moduł ALLIGATOR posiada w zestawie:

 • przewód zasilający L - 2000
 • przewód czujnika L -2700
 • zasilacz 230V min. 0,5W
Dane techniczne
Zasilanie -5V DC, min. 0,5W
Pomiar temperatury - do 3 czujników, od 0 do 100°C, dokładność ±2°C
Nastawa temperatury- od 30 do 80 °C, rozdzielczość 1°C
Sterowanie napędem zaworu - 2 wyjścia, 230V 50Hz, 250W
Sterowanie pompą obiegową - 1 wyjście, 230V 50Hz, 250W
Sterowanie pompą cyrkulacyjną - 1 wyjście, 230V 50Hz, 250W
Komunikacja - RS485, współpraca ze sterownikami Cobra i Puma
Wymiary - 69 x 114 x 66 mm (szer. x wys. x głęb.)
Montaż - szyna DIN 35mm

Moduł SPIDER GSM

ZALETY:

 • monitorowanie pracy kotła c.o.
 • prosty montaż

PLIKI DO POBRANIA:

Zastosowanie

Moduł SPIDER GSM pozwala na zdalną kontrolę pracy kotła za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownik może poprzez wysłanie wiadomości sms zmieniać temperaturę nastawy na kotle i zasobniku ciepłej wody użytkowe. Dodatkowo użytkownik informowany jest o każdym stanie alarmowym na kotle poprzez otrzymanie wiadomości sms. Moduł SPIDER GSM może wysyłać stany alarmowe do trzech nr telefonów ustawionych w regulatorze COBRA lub PUMA.
Sterownik jest modułem rozszerzającym funkcjonalność sterowników kotłów CO – PUMA oraz COBRA. Obecność modułu jest automatycznie wykrywana przez regulator PUMA lub COBRA, a stan modułu prezentowany na wyświetlaczu sterownika kotła CO.

Moduł SPIDER GSM posiada w zestawie:

 • antena GSM
 • zasilacz 230V min. 0,5W
Dane techniczne
Zasilanie -5V DC, min. 0,5W
Komunikacja - RS485, współpraca ze sterownikami Cobra i Puma
Wymiary - 69 x 114 x 66 mm (szer. x wys. x głęb.)
Montaż - szyna DIN 35mm